Husarö scoutgård
Konfirmationsanmälan
Förnamn*:
Efternamn*:
Personnummer*: (ååmmddxxxx)
Konfirmationsår*: (Året då man fyller 15 år)
Läger*: Läger 1 (Slutet av juni månad)
  Läger 2 (Början av augusti månad)
Email*:
Adress*:
Postadress*: (123 45 Stockholm)
Telefon*: (xx - xxx xx xx)
Mobiltelefon: (xxx-xxx xx xx)
Scoutbakgrund:
Meddelande:
Stiftelsen Husarö scoutgård och Husarö sjöscoutkår är skyldig att informera dig om vad de personuppgifter du lämnar i din anmälan ska användas till enligt 23 och 25 §§ i personuppgiftslagen, PUL , SFS 1998:204. Syftet med behandlingen är att kunna föra in ditt barns uppgifter i scouternas medlemsregister samt registrera konfirmation i Svenska kyrkans kyrkobok. Uppgifterna har vidare till syfte att vi ska kunna komma i kontakt med er/ert barn vid behov.

Personuppgiftslagen ska skydda människors personliga integritet och lagen kräver därmed att du samtycker till ovan nämnda behandling.

Genom att klicka i rutan samtycker jag till ovanstående behandling.
*Obligatoriska uppgifter
2005-2009 © Husarö Scoutgård | CSS+XHTML Validerad